, ราคา
 • 100+ เพลงภาษาอังกฤษ และหนังสืออินเตอร์แอคทีฟ

 • เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยฝึกทักษะการพูด

 • เกมอินเตอร์แอคทีฟที่ช่วยให้ติดการเรียนภาษาอังกฤษเพราะสนุก
 • ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาแบบเรียลไทม์
 • ระบบรางวัลใช้เพื่อเปิดกล่องของขวัญในการรับของรางวัลที่เป็นทั้งแบบดิจิทัล และสินค้าจริง
 • 1 บัญชี สามารถเรียนได้มากถึง 3 คน
 • 100+ เพลงภาษาอังกฤษ และหนังสืออินเตอร์แอคทีฟ
 • เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยฝึกทักษะการพูด
 • เกมอินเตอร์แอคทีฟที่ช่วยให้ติดการเรียนภาษาอังกฤษเพราะสนุก
 • ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาแบบเรียลไทม์
 • ระบบรางวัลใช้เพื่อเปิดกล่องของขวัญในการรับของรางวัลที่เป็นทั้งแบบดิจิทัล และสินค้าจริง

 • 1 บัญชี สามารถเรียนได้มากถึง 3 คน
, ราคา
, ราคา
, ราคา

ทดลองฟรี Galaxy Academy

อยากให้เด็ก ๆ ได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติผ่านหลักสูตรโรงเรียนอินเตอร์?
, ราคา
, ราคา
แนะนำ  โดยคุณครู และชาวเอเชียหลายครอบครัว
, ราคา