1 เดือน
7 บาท / วัน
ระบบจะต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา

*ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ใน
“ช่วยเหลือ”

1 เดือน
7 บาท / วัน
ระบบจะต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ
สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา

*ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ใน  “ช่วยเหลือ”

6 เดือน
xx บาท / วัน
ระบบจะต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ  
สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา

*ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ใน
“ช่วยเหลือ”

6 เดือน
10 บาท / วัน
ระบบจะต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ 
สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา

*ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ใน “ช่วยเหลือ”

12 เดือน
158 บาท/เดือน
ระบบจะต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ 
สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา

*ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ใน
“ช่วยเหลือ”

12 เดือน
10 บาท / วัน
ระบบจะต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ 
สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา

*ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ใน “ช่วยเหลือ”

ตลอดชีพ
158 บาท/เดือน
ระบบจะต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ 
สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา

*ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ใน
“ช่วยเหลือ”

ตลอดชีพ
10 บาท / วัน
ระบบจะต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติ 
สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา

*ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ใน “ช่วยเหลือ”

 • 100+ เพลงภาษาอังกฤษ และหนังสืออินเตอร์แอคทีฟ
 • เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยฝึกทักษะการพูด
 • เกมอินเตอร์แอคทีฟที่ช่วยให้ติดการเรียนภาษาอังกฤษเพราะสนุก
 • ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาแบบเรียลไทม์
 • ระบบรางวัลใช้เพื่อเปิดกล่องของขวัญในการรับของรางวัลที่เป็นทั้งแบบดิจิทัล และสินค้าจริง
 • 1 บัญชี สามารถเรียนได้มากถึง 3 คน
 • 100+ เพลงภาษาอังกฤษ และหนังสืออินเตอร์แอคทีฟ
 • เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยฝึกทักษะการพูด
 • เกมอินเตอร์แอคทีฟที่ช่วยให้ติดการเรียนภาษาอังกฤษเพราะสนุก
 • ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาแบบเรียลไทม์
 • ระบบรางวัลใช้เพื่อเปิดกล่องของขวัญในการรับของรางวัลที่เป็นทั้งแบบดิจิทัล และสินค้าจริง
 • 1 บัญชี สามารถเรียนได้มากถึง 3 คน

ทดลองฟรี Galaxy Academy

อยากให้เด็ก ๆ ได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติผ่านหลักสูตรโรงเรียนอินเตอร์?
App Store
แนะนำ  โดยคุณครู และชาวเอเชียหลายครอบครัว